Lucrarea practică 1: Cauzele şi efectele crizei actuale de pe pieţele financiare din 2007 - 2009

Criza financiară actuală a avut ca punct de plecare prăbuşirea unei componente importante din cadrul sistemului financiar american – piaţa creditului ipotecar. Această criză s-a extins treptat la toate instituţiile financiare de pe piaţa americană mai mult sau mai puţin legate de activitatea de creditare în domeniul imobiliar. Lipsa de lichiditate în sistem pe fondul problemelor din sistemul financiar a antrenat în această criză o serie de companii private mai ales din domeniul construcţiilor şi din domeniul bunurilor de folosinţă îndelungată (industria constructoare de maşini, electronice). Criza s-a extins treptat la nivel global afectând majoritatea ţărilor angrenate în sistemul mondial.

Cerinţe:

1.      Identificaţi principalele cauze care au stat la baza aceste crize economice şi financiare profunde.

2.      Menţionaţi câteva canale (sau mecanisme) care au contribuit la propagarea crizei la nivel mondial.

3.      Menţionaţi câteva efecte în plan economic pe care le are această criză.

4.      Care credeţi că ar fi cea mai potrivită soluţie la ora actuală legată de această criză financiară.

5.      Cum credeţi că s-a propagat această criză în România.