Lucrarea practică 2: Reîntoarcerea la Etalonul Aur în Sistemul Financiar Internațional actual

Sistemul Financiar Internațional a suferit în evoluția sa nenumărate modificări și ajustări trecând prin diferite perioade: Etalonul Aur, Etalonul Aur – Devize, Etalonul Aur – Dolar, Etalonul Devize. Varianta modernă a sistemului este puternic distorsionată de crize tot mai profunde (Criza petrolieră, Criza datoriilor externe din America Latină, Criza valutară din Asia de Sud-Est, Criza ”dotcom-urilor”, Criza ”subprime”).

Cerinţe:

1.      Analizați și prezentați caracteristicile sistemului financiar actual;

1.      Menționați care ar fi argumentele pro și contra reîntoarcerii la Etalonul Aur în Sistemul Financiar Internațional