Academia de Studii Economice din Bucureşti

Finanţe Internaţionale

A. Descriere:

Cursul are în vedere formarea competenţelor manageriale cu privire la mediul financiar în care se dezvoltă diferite afaceri / proiecte. Cursul se axează pe înţelegerea şi aprofundarea cunoştinţelor cu privire la funcţionarea sistemului financiar, la mecanismele prin care se pot mobiliza resurse de capital pe termen scurt şi termen lung, la riscurile şi costurile asociate procurării resurselor de capital din sistem.

 

B. Suportul de curs:

1. Mediul financiar al companiei

2. Dobânda pe pieţele financiare

3. Valoarea timp a banilor

- Suportul Excel aferent cursului 3

4. Evaluarea activelor financiare

- Suportul Excel aferent cursului 4

5. Analiza financiară a unei companii. Documentele financiare

- Bilanţul unei companii – model

- Contul de profit şi pierdere al unei companii – model

6. Costul capitalului. Planul de finanţare al unui proiect.

7. Evaluarea proiectelor de investiţii ale companiei.

- Suportul Excel aferent cursului 7

8. Managementul lichidităţii pe termen scurt într-o companie

9. Optimizarea portofoliilor financiare

 

C. Suportul de seminar:

1. Modalităţi de rambursare a creditelor bancare

2. Dobânda pe pieţele financiare

3. Evaluarea activelor financiare

4. Costul capitalului în finanţarea unei afaceri

5. Evaluarea unui proiect de investiţii

 

D. Bibliografie orientativă:

Onofrei, Mihaela; „Finanţele întreprinderii”, Editura Economică, 2004, pp. 311

Ilie, Vasile; Teodorescu, Mihaela; „Finanţele întreprinderii”,     Editura ASE,      2003, pp 346

Curs: Finanțele întreprinderii (SNSPA, An 1, semestrul 1)

Conf. univ. dr. Cristian PĂUN

Introducere

Cursuri licenţă

Cursuri master

Seminarii

Proiecte

Bibliotecă

Teste on-line

Examen

Adrese utile

CV

Contact