Academia de Studii Economice din Bucureşti

Finanţe Internaţionale

Programa analitică a cursului

Curs 1: Introducere īn teoria riscului şi incertitudinii

Curs 2: Managementul riscurilor

Curs 3: Identificarea riscurilor

Curs 4: Analiza riscurilor: evoluţia factorilor de risc

                                Material adiţional: Determinanţii ratelor de dobāndă (se va lua īn considerare la examen)

                                Material adiţional: Determinanţii cursului de schimb (se va lua īn considerare la examen)

                                Aplicaţie Excel trend şi regresie

                Tema 1: Evaluarea cursului de schimb şi ratelor de dobāndă pe pieţele financiare internaţionale

Curs 5: Analiza riscurilor: gradul de expunere la risc (risc valutar şi risc de dobāndă)

                                Aplicaţie Excel grad de expunere la risc

                Tema 2: Evaluarea riscului de ţară

Curs 6: Analiza probabilistică a riscurilor. Strategii de managementul riscurilor: Diversificarea  internaţională a afacerilor

                                Aplicaţie Excel cu diversificarea riscurilor

Curs 7: Managementul riscurilor folosind clauzele contractuale

Curs 8: Managementul riscurilor folosind contractele de asigurare

Curs 9: Managementul riscului prin garanţiile bancare

Curs 10: Managementul riscurilor folosind instrumentele derivate

Curs: Gestiunea Riscului īn Afacerile Internaţionale (URA, An 3, semestrul 2)

Conf. univ. dr. Cristian PĂUN

Contact: cpaun@ase.ro

Introducere

Cursuri licenţă

Cursuri master

Seminarii

Proiecte

Bibliotecă

Teste on-line

Examen

Adrese utile

CV

Contact

Copyright: Cristian Păun, 2011