Tema 2: Analiza riscului de ţară

 

O bancă americană intenţionează să se implice în activitatea de creditare în Europa Centrală şi de Est şi în prealabil este interesată de realizarea unei hărţi de risc de ţară pentru această zonă pe care să o utilizeze în fundamentarea deciziilor sale de creditare. Ţările vizate sunt:

 

 1. România;
 2. Ungaria;
 3. Moldova;
 4. Ucraina;
 5. Bulgaria;
 6. Croaţia;
 7. Albania.

 

Modelul de risc de ţară elaborat de bancă include trei grupe de indicatori:

 

I.                    Indicatori economici:

 1. Export / PIB;
 2. Datorie Externă / PIB;
 3. Dinamica PIB;
 4. Nivelul dobânzilor

II.                  Indicatori sociali

 1. Inflaţia;
 2. Şomajul;
 3. Salariul mediu;
 4. Productivitatea muncii (PIB / populaţie ocupată)

III.                Indicatori politici

 1. Corupţia
 2. Stabilitatea guvernului

 

Folosind un sistem dublu de ponderare (pentru grupe şi pentru indicatorii din cadrul grupelor) se cere:

 

1.          Obţineţi informaţii cu privire la indicatorii menţionaţi pentru fiecare ţară vizată de bancă;

2.          Acordaţi ponderi indicatorilor în cadrul grupelor (suma ponderilor pe grupe trebuie să de 1) şi acordaţi ponderi grupelor (suma ponderilor grupelor trebuie să dea 1);

3.          Calculaţi un rating de ţară pentru ţările incluse în model;

4.          Realizaţi o „hartă de risc de ţară” rearanjând ţările în ordinea descrescătoare a riscului acestora;

5.          Comentaţi rezultatul obţinut.