Academia de Studii Economice din București

Finanțe Internaționale

Cursul I: “Introducere în Sistemul Financiar Internațional”

Cursul II: "Evoluția Sistemului Financiar Internațional. Balanța de plăți externe"

Cursul III: "Componentele sistemului financiar internațional. Intermedierea financiară"

Cursul IV: "Dobânda pe piețele financiare internaționale. Costul capitalului în finanțarea internațională"

                                Studiul 1: Estimarea dobânzilor pe piețele financiare internaționale (suportul Excel poate fi accesat aici)

Cursul V: "Piețele valutare internaționale"

                                Studiul 2: Estimarea cursului de schimb pe piețele financiare internaționale

Cursul VI: "Riscul în finanțarea internațională"

                                Studiul 3: Estimarea beta (coeficientul de risc) pentru companiile listate pe bursele internaționale

                                Studiul 4: Realizarea unei hărți de risc de țară

                                Studiul 5: Analiza riscului de neplată

Cursul VII: „Plățile internaționale”

Cursul VIII: „Piața internațională a creditului”

Cursul IX: "Piața internațională a obligațiunilor"

Cursul X: "Piața internațională a acțiunilor"

Cursul XI: "Finanțarea internațională a proiectelor de investiții"

Cursul XII: "Utilizarea derivatelor în finanțarea internațională"

 

Suportul de curs se poate descărca aici (suportul de curs este arhivat cu ZIP și parolat).

Curs: Tehnica Plăților și Finanțării Internaționale (ASE-REI, An 3, sem. 1, ZI și ID)

Prof. univ. dr. Cristian PĂUN

Contact: cpaun@ase.ro

Introducere

Cursuri licență

Cursuri master

Seminarii

Proiecte

Bibliotecă

Teste on-line

Examen

Adrese utile

CV

Contact

Copyright: Cristian Păun, 2011