Costul mediu ponderat al capitalului aferent unui plan de finanţare

O companie a decis să se finanţeze în baza următorului plan de finanţare:

Sursa Valoare Cost
Credit extern 200.000 Euro 10%
Obligaţiuni 500.000 Euro 17%
Acţiuni 300.000 Euro 15%

a. Să se determine costul mediu ponderat al capitalului pentru acest plan de finanţare

b. Cu se modifică acest cost dacă rata impozitării este T=16%?

Rezolvare:

a. Costul mediu ponderat se determină după formula:

CMPK = %Credit x kcredit + %Obligaţiuni x kobligaţiuni + %Acţiuni x kacţiuni

Sursa Valoare Cost Pondere %sursa x k
Credit extern 200000 10% 0.2 0.02
Obligaţiuni 500000 17% 0.5 0.085
Acţiuni 300000 15% 0.3 0.045
1000000      
       
CMPK 15.00%      

b. Costul mediu ponderat în realitate ţine cont de efectul impozitării asupra finanţării ("Tax Shield")

CMPK = [%Credit x kcredit + %Obligaţiuni x kobligaţiuni] x [1-T] + %Acţiuni x kacţiuni

Impozit 16%      
       
Sursa Valoare Cost Pondere %sursa x k
Credit extern 200000 10% 0.2 0.0168
Obligaţiuni 500000 17% 0.5 0.0714
Acţiuni 300000 15% 0.3 0.045
1000000      
       
CMPK 13.32%      

Concluzie: Impozitarea diminuează costul finanţării pentru că diminuează costul creditului şi al obligaţiunilor al căror cupon sau dobânzi se plătesc înainte de impozitare (a se vedea cursul).