Costul finanţării prin emisiune de acţiuni

O companie din România are de ales să se finanţeze prin emisiune de acţiuni pe pieţele internaţionale în următoarele condiţii:

Valoarea emisiunii 500.000 Euro
Preţ de emisiune 10 Euro
Valoare nominală 12 Euro
Dividend pe primul an 10% din VN

Aveţi în faţă următoarele scenarii cu privire la această emisiune de acţiuni:

Scenariul 1 Dividendul este constant
Scenariul 2 Dividendul creşte cu o rată anuală constantă g=1%
Scenariul 3 Dividendul este variabil: D2=1.4 Euro / acţiune, D3=0.9 Euro / acţiune, D4=0.5 Euro / acţiune, D5=1.6 Euro pe acţiune şi la sfârşitul anului 5 se estimează un preţ de răscumpărare de pe piaţă a acestor acţiuni de 14 Euro
Scenariul 4 Dividendul este aleator. În acest caz aveţi că beta pentru compania românească este de 1.05, rata fără risc este de 5% şi că prima de risc a pieţei este de 7%.

Să se determine costul emisiunii de acţiuni pentru fiecare din scenariile prezentate mai sus.

Rezolvare:

Scenariul 1:

Costul finanţării prin emisiune de acţiuni cu dividend constant este Dividend / Preţ de emisune (a se vedea cursul predat)

Cost 10.0%

Scenariul 2:

Costul finanţării prin emisiune de acţiuni cu dividend constant este (Dividend / Preţ de emisune)+Rata de creştere a dividendului (a se vedea cursul predat)

Cost 11.0%

Scenariul 3:

Fluxurile aferente sunt următoarele:

Nr de actiuni emise 50000 actiuni
Pret de rascumparare 14 Euro
     
  Dividend Fluxuri  
Iniţial - 500000  
A1 1 -50000  
A2 1.4 -70000  
A3 0.9 -45000  
A4 0.5 -25000  
A5 1.6 -780000  
Cost 16.5%  

Scenariul 4:

Dividendele sunt aleatoare. În acest caz singura soluţie rămâne ecuaţia CAPM:

Cost = E(Ri) = Rata fără risc + Betai x (Rata medie de profitabilitate a indicelui pieţei - Rata fără risc)

RFR 5%
Beta 1.05
Prima de risc 7%
Cost 12.4%