Evaluarea riscului de dobândă

O companie românească are de ales între doua variante de finanţare a unui import de utilaje din SUA:

i. Emisiunea de obligaţiuni pe pieţele financiare internaţionale: 300.000 USD, 10 % p.a., anuităţi constante, VN=10 USD / oblig., PE=9 USD / oblig., 3 ani

ii. Credit sindicalizat, 300.000, 3 ani, rata dobânzii de 8% p.a., transe anuale egale.

Se cere:

a. Sa se realizeze tabloul de amortizare;

b. Sa se analizeze cele doua variante sub aspectul costului;

c. Sa se analizeze cele doua variante sub aspectul gradului de expunere la riscul de dobânda;

d. Sa se aleagă una dintre cele două variante.

 

Rezolvare:

  Obligatiuni  Credit sindicalizat        
Suma: 300000 dolari 300000 dolari        
VN 10 dolari            
PE 9 dolari            
Nr.oblig. 30000 obligatiuni            
Perioada 3 ani 3 ani        
Rata dobanzii 10% 11% 8% 9%        
Rambursare Anuitati constante 120634.44 Transe anuale egale          
    90634.44            
Tabloul de amortizare (USD)              
USD Obligatiuni    
  Nr.oblig.rambursate Dobanda K rambursat Anuitate K ramas      
Anul I 9063 30000 0 30000 300000 30000.0    
Anul II 9970 30000 0 30000 300000 60000.0    
Anul III 10967 30000 0 30000 300000 90000.0    
        90000   180000.0    
                 
Credit: 300000 USD            
Dobanda: 8%              
                 
Tabloul de amortizare-rambursare in transe anuale egale (USD)        
Anul Dobanda K rambursat Anuitatea K ramas          
I 24000 100000 124000 200000 124000        
II 16000 100000 116000 100000 232000        
III 8000 100000 108000 0 324000        
    348000   680000        
                 
                 
USD Obligatiuni Credit
    270000 270000 PV0 PV1 300000 300000 PV0 PV1
Anul I -30000 -27272.7 27272.7 25000.0 -124000 -114814.8 121951.2 124000.0
Anul II -30000 -24793.4 24793.4 20833.3 -116000 -99451.3 112198.5 116000.0
Anul III -30000 -22539.4 22539.4 17361.1 -108000 -85733.9 102734.7 108000.0
    195394.4403 74605.6 63194.4   0 336884.4 348000
Costul finantarii #NUM!       8.00%      
                 
      Text Box: Concluzie: avand o maturitate, sensibilitate, durata mai mica creditul sindicalizat este mai putin expus la riscul de dobanda.
         
Riscul de dobanda Obligatiuni Credit sindicalizat            
Maturitate   0.60 2.27 ani          
Sensibilitate                
in. sens. 0.847 1.033            
elasticitatea -1.530 0.264            
gr. sens. 0.770 0.918 ani          
Durata    2.00 1.95 ani