Academia de Studii Economice din București

Finanțe Internaționale

A. Programa analitică a cursului

B. Conținutul cursului:

Cursul I: "Introducere în Sistemul Financiar Internațional"

                                        Studiul de caz 1

Cursul II: "Piețele financiare internaționale. Intermediarii financiari. Instituțiile financiare internaționale"

                                        Studiul de caz 2

Cursul III: "Rata dobânzii și cursul de schimb pe piețele financiare internaționale”

                                        Studiul de caz 3            ->                 Suportul Excel pentru studiul de caz 3

                                        Studiul de caz 4            ->                 Suportul Excel pentru studiul de caz 4

MATERIAL ADITIONAL: Analiza gradului de expunere la riscul de țară, valutar, de neplată și de dobândă

Cursul IV: "Teoria portofoliilor financiare internaționale" (nu este inclus în teoria pentru examen decât modelul CAPM)

                                        Studiul de caz 5            ->        Suportul Excel pentru studiul de caz 5

Cursul V: “Structura optimă de capital pentru un plan de finanțare”

                                        Studiul de caz 6

Cursul VI: "Costul capitalului în finanțarea internațională"

                                        Studiul de caz 7

                                        Studiul de caz 8

Cursul VII: "Riscurile finanțării internaționale"

                                        Studiul de caz 9

                                        Studiul de caz 10

                                        Studiul de caz 11

                                        Studiul de caz 12

Cursul VIII: Finanțarea prin credite, obligațiuni și acțiuni emise pe piețele internaționale. Finanțarea internațională a proiectelor complexe de investiții

Cursul IX: Utilizarea instrumentelor derivate in managementul riscului

MATERIAL ADIȚIONAL: Managementul riscurilor financiare prin derivate

C. Aplicațiile practice discutate în cadrul cursului:

· Tabloul de amortizare al unui credit bancar

· Tabloul de amortizare al unei emisiuni de obligațiuni

· Determinarea VAN și RIR pentru un credit / emisiune de obligațiuni

· Compararea unui credit in Euro cu un credit in USD pe baza criteriului VAN (3 metode)

· Compararea unui credit in Euro cu un credit in USD pe baza criteriului RIR (2 metode)

· Costul finanțării prin emisiune de acțiuni

· Calcularea CMPC (costul mediu ponderat al capitalului) pe un plan de finanțare

· Evaluarea riscului valutar de tranzacție in cazul unui credit in Euro si a unui credit in USD

· Evaluarea riscului valutar economic pentru o companie

· Evaluarea gradului de expunere la riscul de dobânda pentru o alternativă de finanțare

D. Evaluarea finală:

Evaluarea finală se va face după cum urmează:

· Toate studiile de caz valorează 4 puncte din nota finală (studiul de caz 5 este opțional) și trebuie trimise pana cel târziu duminică, 26 aprilie 2015 pe mail cristian.paun@rei.ase.ro (arhivate și cu numele complet al autorilor in subiectul mesajului). Se accepta maxim echipe de cate două persoane / studiu de caz ca autori. Studiile de caz sunt opționale și se adaugă la nota finală din test doar dacă la test s-a obținut minim nota 5;

· Se acordă un punct din oficiu pentru testul final;

· Se acordă un punct pentru prezența la curs;

· Se acordă 4 puncte pentru testul final ce va conține 30 de întrebări grilă cu o singură variantă de răspuns corectă. Testul durează 90 minute și va începe la ora 19.30 (luni, 20 aprilie 2015).

E. Teme orientative propuse pentru lucrarea de dizertație

· Creditul internațional;

· Emisiunea de obligațiuni pe piețele internaționale;

· Emisiunea de acțiuni pe piețele internaționale;

· Tehnici speciale de creditare: leasing, factoring și forfetare pe piețele internaționale;

· Fondurile europene nerambursabile și dezvoltarea unor proiecte de investiții;

· Finanțarea internațională a proiectelor de investiții

· Contagiunea crizelor financiare pe piețele internaționale

· Convergența reală și monetară în vederea adoptării monedei unice

Notă: Studenții interesați de elaborarea lucrării de dizertație pe una dintre aceste teme trebuie să mă contacteze pe mail la cpaun@ase.ro pentru a stabili împreună structura lucrării, planul de lucru etc.

F. Examenul Final:

· Exemplu de test grilă on-line - click

· Foaie de formule pentru examenul final - descarcă aici

· REZULTATE FINALE 2015 (se vor afișa)

Curs: Finanțe Internaționale (ASE, Master MMI, An 1, semestrul 2)

Conf. univ. dr. Cristian PĂUN

Introducere

Cursuri licență

Cursuri master

Seminarii

Proiecte

Bibliotecă

Teste on-line

Examen

Adrese utile

CV

Contact