Studiul 3: Estimarea evoluției ratelor de dobândă pentru USD sau EURO pentru perioada următoare

Dobânda este o variabilă fundamentală în decizia de finanțare internațională. Ea influențează costul finanțării fiind o sursă importantă de risc. Nu putem să decidem între a alege diferite surse de finanțare fără a realiza în prealabil o estimare a evoluției viitoare (pe întreaga perioadă de creditare) a ratelor de dobândă. Acest studiu presupune realizarea unui model de regresie simplă sau multiplă privind dinamica ratelor de dobândă pe piețele financiare internaționale pentru Euro sau dolar (la alegere) având în vedere factorii care influențează această evoluție prezentați în cadrul cursului:

•         Veniturile sau bunăstarea;

•         Câștigurile așteptate oferite de titluri în comparație cu alte alternative;

•         Așteptările privind inflația;

•         Riscul obligațiunilor în comparație cu alte active de plasament;

•         Lichiditatea obligațiunilor în comparație cu alte active.

•         Câștigul așteptat al oportunităților de investiții;

•         Așteptările privind inflația;

•         Activitatea guvernului (deficitele publice)

•         Politica monetară a băncii centrale.

Modelarea se va face pornind de la o funcție de tipul:

Dobanda = F(F1, F2, F3... Fn)

printre F1... Fn putându-se afla: inflația așteptată, creșterea economică, riscul asociat piețelor de capital, lichiditatea piețelor de capital.

Notă:

Pentru sursele de date recomand:

·         http://epp.eurostat.ec.europa.eu

·         http://www.federalreserve.gov/

·         http://www.imf.org/external/data.htm

·         http://www.oecd.org/ (secțiunea Statistics)

·         http://web.worldbank.org (secțiunea Data & Research sau Countries)