Programa Analitică a cursului de "Finanțare Internațională"

Obiectivele cursului:

Această disciplină contribuie la aprofundarea teoretică și practică a principalelor concepte cu care se operează pe piața financiară internațională, a modului în care funcționează fiecare componentă a acesteia, precum și detalierea mecanismelor și a instrumentelor specifice prin care sunt mobilizate resursele financiare, din perspectiva unei țări în dezvoltare, deficitară în resurse. Disciplina se adresează în principal studenților din profilul economic dar și specialiștilor din alte domenii angajați în finanțarea unor proiecte de mică sau mare anvergură.

 

Disciplina este structurată pe trei părți:

Fiecare dintre temele teoretice abordate în cadrul cursului sunt detaliate pe baza unor aplicații practice, studii de caz, teme de studiu individual.

 

Conținutul cursului:

Cursul I: "Introducere în Sistemul Financiar Internațional"

Cursul II: "Piețele financiare internaționale. Intermediarii financiari."

Cursul III: "Teoria portofoliilor financiare internaționale"

Cursul IV: "Rata dobânzii. Costul finanțării internaționale"

Cursul V: "Riscurile finanțării internaționale"

Cursul VI: "Piețele valutare internaționale"

Cursul VII: "Piața internațională a creditului"

Cursul VIII: "Piața internațională a obligațiunilor"

Cursul IX: "Piața internațională a acțiunilor"

Cursul X: "Finanțarea internațională a proiectelor de investiții"

Cursul XI: "Utilizarea derivatelor în finanțarea internațională"

Forma de verificare:

Examen scris care conține 30 de întrebări grilă cu o singură variantă de răspuns corectă.

Bibliografie:

- Paun Cristian, "Finanțare Internațională" - suport de curs, Editura ASE, 2005;

- Paun Cristian, "Aspecte financiare și monetare ale relațiilor economice internaționale", Editura Luceafărul, București, 2003.