Academia de Studii Economice din București

Finanțe Internaționale

A. Structura cursului (actualizat 2016):

Cursul 1: Introducere în practica intermedierii financiare

Cursul 2: Specificul activității financiar-bancare pe piețele internaționale

Cursul 3: Evaluarea activelor financiare pe termen lung (obligațiuni și acțiuni)

                                             Suport Excel aferent cursului 3

Cursul 4: Dobânda în sistemul bancar. Componentele dobânzii nominale. Structura temporală a dobânzii și teoriile aferente

Cursul 5: Managementul riscului în instituțiile financiar - bancare: principii de bază

Cursul 6: Analiza expunerii la riscul de dobândă pe baza metodologiei “GAP” în instituțiile bancare

                                             Suportul Excel aferent cursului 6

Cursul 7: Analiza expunerii la riscul de dobândă prin intermediul duratei

                                             Suportul Excel aferent cursului 7

Cursul 8: Managementul riscului de lichiditate

Cursul 9: Managementul riscului de piață în instituțiile financiar – bancare (VaR, RAROC)

Cursul 10: Riscul de credit

 

B. Aplicații seminar:

Setul 1: Evaluarea activelor financiare pe termen lung (1)

Setul 2: Evaluarea activelor financiare pe termen lung (2)

Setul 3: Analiza riscului de dobândă: GAP-ul de maturitate

Setul 4: Analiza riscului de dobândă: GAP-ul de durată

Setul 5: Managementul riscului de lichiditate în bănci

 

C. Teme practice curs:

1.      Intermedierea pe piețele financiare

2.      Elaborarea unui sistem de rating pentru instituțiile financiar – bancare

3.      Rating-ul instrumentelor financiare emise de instituțiile financiar-bancare

4.      Previzionarea evoluției dobânzilor pe piețele financiare

5.      Surse de risc în activitatea financiar – bancară

6.      Măsurarea gradului de expunere la riscul de dobândă prin metoda GAP

7.      Analiza factorială a cursului bursier al acțiunilor unei bănci derivată din modelul imunizării bazate pe durată

8.      Analiza gradului de expunere la riscul de lichiditate într-o bancă

Curs: Managementul Riscului de Dobândă (ASE, MRFI, An 2, semestrul 1)

Prof. univ. dr. Cristian PĂUN

Introducere

Cursuri licență

Cursuri master

Seminarii

Proiecte

Bibliotecă

Teste on-line

Examen

Adrese utile

CV

Contact