Academia de Studii Economice din București

Finanțe Internaționale

A. Structura cursului:

Cursul 1: Rolul intermedierii financiar - bancare internaționale

Cursul 2: Specificul activității financiar-bancare internaționale

Cursul 3: Rolul monetar al aurului în sistemul financiar internațional actual

Cursul 4: Efectul de contagiune al crizelor financiare

                                     Datele pentru tesarea efectului de contagiune (tema aferentă Cursului 4)

Cursul 5: Modelul IS-LM (Keynes, Hicks, Hansen)

                                     Datele pentru testarea ecuațiilor din IS-LM (tema aferentă Cursului 5)

Cursul 6: Modelul IS-LM-BP (Mundell - Fleming)

Cursul 7: Abordarea monetaristă a balanței de plăți externe

Cursul 8: Modele monetariste ale cursului de schimb (Dornbusch, Frankel)

Cursul 9: Modelele monetariste ale cursului de schimb (modelul bazat pe portofoliul pieței și arbitraj)

Cursul 10: Zonele monetare optimale. Convergența nominală și reală. Efectul Balassa-Samuelson

 

B. Aplicații seminar:

Setul 1: Balanța de plăți externe

                     Rezolvarea aplicațiilor se poate descărca aici.

Setul 2: Piața valutară internațională

                     Rezolvarea aplicațiilor se poate descărcă aici

Setul 3: Costul derulării fluxurilor financiare internaționale

                     Rezolvarea aplicațiilor se poate descărca aici

Setul 4: Prețul activelor financiare tranzacționate pe piețele internaționale

                     Rezolvarea aplicațiilor se poate descărca aici

 

Curs: Finanțe Internaționale (Master URA, An 2, semestrul 1)

Conf. univ. dr. Cristian PĂUN

Introducere

Cursuri licență

Cursuri master

Seminarii

Proiecte

Bibliotecă

Teste on-line

Examen

Adrese utile

CV

Contact