Academia de Studii Economice din București

Finanțe Internaționale

A. Structura cursului:

Cursul 1: Rolul intermedierii financiar - bancare

Cursul 2: Specificul activității financiar-bancare pe piețele financiare

Cursul 3: Evaluarea activelor financiare pe termen lung (obligațiuni și acțiuni)

                                             Suport Excel aferent cursului 3

Cursul 4: Analiza expunerii la riscul de dobândă pe baza metodologiei “GAP” în instituțiile bancare

                                             Suportul Excel aferent cursului 4

Cursul 5: Analiza expunerii la riscul de dobândă prin intermediul duratei

                                             Suportul Excel aferent cursului 5

Cursul 6: Managementul riscului de lichiditate într-o bancă

Cursul 7: Managementul riscului de piață în instituțiile financiar – bancare (VaR, RAROC)

Cursul 8: Managementul riscului de credit în activitatea financiar bancară (Z score, Merton, CreditMetrics, CreditMetrics+)

 

B. Aplicații seminar:

Setul 1: Evaluarea activelor financiare pe termen lung

Soluții setul 1: aici

Setul 2: Analiza riscului de dobândă: GAP-ul de maturitate

Soluții setul 2: aici

Setul 3: Analiza riscului de dobândă: GAP-ul de durată

Soluții setul 3: aici

Setul 4: Riscul valutar în instituțiile financiar bancare

Soluții setul 4: aici

Setul 5: Riscul de credit în activitatea bancară

Soluții setul 5: aici

 

C. Teme practice curs:

Tema 1: Intermedierea pe piețele financiare

Tema 2: Elaborarea unui sistem de rating pentru instituțiile financiar – bancare

Tema 3: Rating-ul instrumentelor financiare emise de instituțiile financiar-bancare

Tema 4: Măsurarea gradului de expunere la riscul de dobândă prin metoda GAP

Tema 5: Analiza factorială a cursului bursier al acțiunilor unei bănci derivată din modelul imunizării bazate pe durată

Tema 6: Analiza gradului de expunere la riscul de lichiditate într-o bancă

Curs: Managementul Riscului Bancar (URA, An 2, semestrul 2)

Conf. univ. dr. Cristian PĂUN

Introducere

Cursuri licență

Cursuri master

Seminarii

Proiecte

Bibliotecă

Teste on-line

Examen

Adrese utile

CV

Contact