Academia de Studii Economice din Bucureşti

Finanţe Internaţionale

 

Această pagină este destinată studenţilor de la cursurile de zi şi de masterat şi conţine suportul de curs şi seminar pentru următoarele discipline:

· Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale

· Finanţe internaţionale

· Gestiunea riscului în afacerile internaționale

Cursuri pentru programele de masterat:

· Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii

· Finanţare internaţională

· Managementul riscului de dobândă

Acest site este util tuturor celor care doresc să aprofundeze problemele specifice legate de finanţarea internaţională a unei afaceri, să înţeleagă modul de funcţionale al principalelor mecanisme de finanţare de pe pieţele monetare şi de capital internaţionale, să aprofundeze conceptele şi problemele specifice acestui domeniu.

SecţiunileCursuri licenţă sau master” conţin suporturile ppt pentru cursurile menţionate, secţiunea „Seminar” conţine suportul de aplicaţii pentru activitatea de seminar, secţiunea „Cercetare” conţine detalii cu privire la proiectele de cercetare derulate până în prezent cu rezultatele aferente. „Biblioteca virtuală” a site-ului vă pune la dispoziţie o serie de articole şi manuale pe probleme legate de finanţarea internaţională.

Copyright: Cristian Păun, 2021

Contact: cpaun@ase.ro

 

Last update:

18/04/2021