Academia de Studii Economice din Bucureşti

Finanţe Internaţionale

Articole relevante (selecţie):

1. C. Păun, I. Braşoveanu, R. Muşetescu, "Absolute Risk Aversion on the Romanian Capital Market" Journal for Economic Forecasting, Institutul de Prognoză Economică, vol. 4(4), pp. 77-87, Decembrie, 2007 (ISSN 1222-5436, http://ideas.repec.org/s/rjr/romjef.html)

2. C. Păun, A. Chiciudean, A. Drăghici, C. Munteanu, R. Muşetescu, „The Impact of Accession to the European Union on Perceptions Related to Business Risks in Central and Eastern Europe. A Distance-Type Analysis”, Romanian Journal of Economic Forecasting, Romanian Institute for Economic Forecasting, Bucharest, Vol. 9, Issue 4 /2008 (ISSN 1222-5436, http://ideas.repec.org/s/rjr/romjef.html)

3. C. Păun, R. Muşetescu, A. Dima, „Challenging the rationale of merger control in the framework of contemporary competition policies”, International Journal Liability and Scientific Enquiry, Vol. 2, No 2, 2009, pp. 162 – 175, Inderscience Publisher (ISSN Online: 1741-6434  -  ISSN Print: 1741-6426, Revistă indexată în baze de date internaţionale: Business ASAP International, SCIRUS, Google Scholar).

4. C. Păun, Hunya G., Munteanu C., „Factorial Analysis on Risk Management Practices. The Case of the Romanian Companies”, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 47 / 1 / 2010, , pp. 221 – 236 (ISSN 0424-267X, http://www.ecocyb.ase.ro)

5. C. Păun, Miclăuş P., Ungureanu S., „Initial Public Offering Underpricing Effect in Case of Eastern European Capital Markets”, Transformations in Business & Economics, Vol. 9, No. 1 (19), 2010, pp. 289 – 305 (ISSN 1648 – 4460, http://www.transformations.khf.vu.lt/)

6. C. Păun, “Contagion effect of economic crisis in Eastern European countries”, International Journal of Liability and Scientific Enquiry 2011 - Vol. 4, No.3  pp. 202 – 217, ISSN 1741-6426  [indexat în Inderscience, Cabel, Academic OneFile, Scirus].

7. C. Păun, Topan Vladimir, “Gold standard: net costs or net benefits for modern economies?”, Int. J. Public Law and Policy, Vol. 1, No. 3, 2011, pp. 309 – 320, ISSN 2044-7663 [indexat în Inderscience, Cabel, Scirus (Elsevier), Scopus]

Cărţi publicate sau capitole în cărţi publicate (selecţie):

1. Peter Koveos - Editor, 2012 „Financial Crises, Impact and Response: The View from the Emerging World”, Editată de Athens Institute for Education and Research, Part A: Crisis and Reforms – Section 6 (împreună cu I. Braşoveanu şi R. Muşetescu, pp. 69 – 89) (ISBN: 978-960-9549-71-4)

2. A. Iancu – coordonator; M. Altăr, L. L. Albu, I. Dumitru, C. Necula, S. Sandu, C. Păun, D. Olteanu, M. C. Suciu, „Convergenţa economică – vol. 1”, Cap. 7, pp. 190 – 213, Editura Academiei Române, Vol. 1, 2008 (ISBN 978 – 973 – 27 – 1622 – 9).

3. A. Iancu – coordonator, E. Pecican, D. Olteanu, S. Sandu, C. Păun, I. E. Anghel, V. Iancu,  „Convergenţa economică – vol. 2”, Cap. 4, Editura Academiei Române, 2009, pp. 102 – 125. (ISBN 978 – 973 – 27 – 1622 – 9).

4. C. Păun (coord.), Radu E., „Gestiunea riscului în afacerile internaţionale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2009 (ISBN 978-973-749-611-9).

CV Cristian PĂUN:

CV-ul integral poate fi descărcat aici (format PDF)

Copyright: Cristian Păun, 2011

Contact: cpaun@ase.ro