Academia de Studii Economice din Bucureşti

Finanţe Internaţionale

De-a lungul carierei universitare am fost implicat în diferite proiecte de cercetare (inclusiv în calitate de director). Cele mai importante sunt următoarele:

Proiecte de cercetare:

· Proiect CNCSIS tip A nr 1213/2006, Prof. dr. L. Nicolescu – director de proiect, Academia de Studii Economice din Bucureşti, „Repoziţionarea imaginii de ţară a României din perspectiva integrării europene”, 2006 - 2007: - Mai multe detalii…

· Proiect 2 CEX 06-8-101/25.10.2006, Prof. dr. Costea Munteanu – director de proiect, Academia de Studii Economice din Bucureşti, „Evaluarea strategiilor de management al riscurilor in companiile romaneşti. Recomandări de politici de crestere a competitivitatii in perspectiva post-aderare”, 2006 – 2008: - Mai multe detalii…

· Proiect CNCSIS - AT, tema 2, cod proiect 89 / 2007, Lect. dr. C. Păun – director de proiect, Academia de Studii Economice din Bucureşti, „Măsurarea aversiunii la risc a investitorilor de pe piaţa românească de capital”, 2007 – 2008, director de proiect:

                                     Chestionar “Măsurarea Aversiunii la Risc a Investitorilor pe piaţa românească de capital” - aici

· Proiect PN 2 Parteneriate nr. 1001 / 2007, Prof. dr. L. Nicolescu - director proiect, „Studiu privind strategia de internaţionalizare a învăţământului superior românesc. Valoarea adăugată a învăţământului superior românesc la brandul de ţară„, 2007 - 2010: - Mai multe detalii…

· Proiect PN 2 Idei nr. ID_830/ 2007, prof. dr. P. Miclăuş,  „Elaborarea unui sistem de rating pentru evaluarea ofertelor publice de obligaţiuni pe pieţele de capital emergente din Europa de Sud-Est”, 2007 – 2010: - Mai multe detalii...

· PN-II-ID-PCE-2007-1, tip IDEI, Conf dr. A. M. Dima - director proiect, “Studiu privind importanţa culturii în domeniul concurenţei în vederea creşterii competitivităţii mediului de afaceri din România pe piaţa unică internă”, nr. Contract 366-1.10.2007, Cod Proiect 831, 2007-2010:  - Mai multe detalii…

· Proiect CNCSIS TE_340, tip „Tinere Echipe de Cercetare”, Conf. dr. C. Păun—director proiect „Măsurarea efectului de contagiune a crizelor financiare în cazul ţărilor din Europa Centrală şi de Est”, Contract nr. nr. 38 /03.08.2010, 2010 – 2014: - Mai multe detalii…

Proiecte POS - DRU:

· Proiect POSDRU/92/3.1./S/61758 cu tema “eLife Dezvoltarea inovației, creativității, responsabilității și sustenabilității antreprenoriatului românesc” , 2010 - 2012, expert cheie, responsabil cu activităţile de formare ale potenţialilor antreprenori: - Mai multe detalii…

Proiecte de cercetare:

Copyright: Cristian Păun, 2021

Contact: cpaun@ase.ro